Fallout: Wasteland Warfare Poniedziałek, Sier 5 2019 

W zeszłą sobotę ustawiliśmy się w Planszóweczce z Dudziem na pokazową grę w Fallout Wasteland Warfare dla Maria i jak się okazało Łukasza. Zagraliśmy trzy scenariusze treningowe z podręcznika.

Last Saturday we meet up in Planszóweczka with Dudzio to show game in Fallout Wasteland Warfare for Mario and Łukasz as well. We played three training scenarios from rulebook.

Scenariusz nr 1 – uwolnić Ochłapa z rąk mutantów. Scenario no. 1 – free Dogmeat from mutants hands.

DSC_1229

Mutanci spróbowali uruchomić cztery pułapki (jeśli by się im to udało, oznaczałoby to ich zwycięstwo). Mutants tried to run four traps (if they did so – game would be they own victory).

DSC_1230

Ludzie pustkowi, prowadzeni przez Norę ruszają uwolnić psa. Survivors, lead by Nora go on to free a dog.

DSC_1233

Mutanci próbują ich powstrzymać. Mutants tries to hold them off.

DSC_1235

Nora uwolniła Ochłapa i on rzucił się na oprawcę. Nora freed Dogmeat and he charged on one of his opressors.

DSC_1236

Jeden mutant mniej i koniec pierwszego scenariusza. One mutant less and end of the first scenario.

DSC_1237

Scenariusz nr 2 – fort Nelis – kto zdobędzie więcej wartościowych rzeczy lub wyeliminuje przeciwnika wygrywa. Scenario no 2 – fort Nelis – who take more valuable things or eliminate enemy wins.

DSC_1239

Fort został skonstruowany na bazie składu kontenerów. Fort was constructed on base of containers.

DSC_1240

Nora wdarła się do środka, kiedy reszta drużyny szukała przedmiotów poza. Niestety nie zrobiłem zbyt wielu zdjęć. Ocaleli okazali się zwycięzcami dzięki ubiciu jednego mutanta z dużą ilością przedmiotów. Nora get inside, the rest of the team searched items outside. Unhapilly I didn’t took too many photos. Victory belonged to survivors, thankfully due killing one mutant with many items.

DSC_1242

Scenariusz nr 3 – przepompownia – tutaj kontenery improwizowały – w każdym rogu stał komputer odpowiedzialny za przepompowywanie wody. Ocaleni mieli za cel przepompować 30,000 litrów wody (użycie komputera zapewniało 6,000 – ale tylko raz na turę, dodatkowy komputer dawał 1,000). Celem mutantów było wybicie ocalałych.  Scenario no 3 – water pump – there containers were used for improvisation – in each corner were computer responsible for pumping water. Survivors had to pump 30,000 liters of water (use of computer gave 6,000, but only once per turn, additional use of computer gave 1,000 more). The target of mutants was to kill survivors.

DSC_1246

Podsumowanie:
– ta gra ma potencjał, tylko wypadałoby ogarnąć malowanie figurek i po prostu częściej grać.
– wypadałoby też ogarnąć tereny, niestety te oficjalne są dość drogie.

Summary:
– this game has potencial, it would be appropriate to paint miniatures and just play in it.
– also it would be good to prepare terrains, unhappilly official ones are expensive.

Fallout: Wasteland Warfare – pierwsze podejście Sobota, Wrz 22 2018 

Dzisiaj z Dudziem zagraliśmy pierwszy raz w Fallout: Wasteland Warfare. Graliśmy scenariusze treningowe by zapoznać się co nie co z grą. Dwa pierwsze scenariusze mamy już za sobą, kolejne trzy przed nami. Dudzio zagrał super mutantami, a ja ocalonymi.

Today we played with Dudzio our first Fallout: Wasteland Warfare game. W played training scenarios for better know mechanic of the game. Two first scenarios are after us and three next before us. Dudzio took super mutants and I survivors.

Póki co wszystko w odcieniach szarości. Now everything in grey colours.

DSC_0761
Pozycja mutantów z uwięzionym Dogmeatem. Position of mutants with imprisoned
Dogmeat.
DSC_0762
Trochę kart, morze ruin. Some cards, sea of ruins.
DSC_0763
Ruch – każda postać ma dwie akcje, chociaż zasięgi ruchu są różne dla postaci. Mutanci ruszyli do pułapek – by wygrać musieli aktywować cztery. Movement – each figurine have two actions, jet range of moves are different for different models. Mutants went for activationg of traps – to win they need to activate four.

DSC_0764
Nora i jedna z ocalałych ruszyły w morze ruin, by powstrzymać mutanta i odbić psa. Nora and one of survivors went to the sea of ruins, to hold on mutant and freed dog.
DSC_0767
Mutant aktywował pułapkę. Mutant activated trap.
DSC_0768
Następnie schował się za ścianą. Then he went to the hidden behind wall.
DSC_0769
Ocalały uratował psa z rąk super mutantów. Survivor freed dog from super mutants capture.
DSC_0772
W ruinach wywiązała się walka, na pomoc ocalonym rzucił się uwolniony pies. In the ruins hand to hand combat started, dog meat freed from capture charged mutant to save his saviours.
DSC_0773
Chwilę później mutant zginął. Moments later mutant was killed.
DSC_0774
Ocalony chwilę później wycofał się z walki. Był to koniec pierwszej gry. Survivor moment later retreated from combat. It was end of first battle.
DSC_0777
Kolejny scenariusz, inne zestawy broni, inne cele. Next scenario, different weapons, different achievements.
DSC_0778
Wyścig po dobra przed wojennego świata. Raid for goods of pre-war world.
DSC_0779
Mutanci także są zainteresowani łupami. Mutants also have interest in taking goods.
DSC_0780
Niektóre żetony kryją skarby, inne często mniej lub bardziej bolesne pułapki, a inne są po prostu puste. Some tokens hid treasures, other less or more painful traps and other are empty.
DSC_0781
Ocalały trafił na pułapkę, podobnie jak jeden z mutantów. Survivor find a trap, just like one of the mutants.
DSC_0782
Straciła jeden punkt życia, a chwilę później kolejne. Tylko cud sprawił, że dzięki rzutowi obronnemu przeżył. She lost one point of live, then few more. Only miracle saved her, due to lucky armour save.
DSC_0783
Mutanci w natarciu. Mutants advancing.
DSC_0784
Taktyczny odwrót ocalalonych. Tą grę wygrał Dudzio, mając siedem przedmiotów wersus moich sześć. Tactical retreat of survivors. That game was won by Dudzio, he had seven items versus my six.
DSC_0785

Gra wydaje się być całkiem ciekawa, do tego świat Fallout’a który uwielbiam od czasów młodości. Kolejne próby wkrótce – mam nadzieję, że uda mi się pomalować te figurki jak najszybciej. Zwykle nie gram nie pomalowanymi, ale dzisiaj zrobiłem wyjątek.

This game seems to be interesting, in addition world of Fallout which I like from childhood. Next tests soon – I hope, that I will paint those models as soon as possible. Usually I don’t play unpainted models, but today I exception.